Trang chủ -> LỊCH SỬ VIÊT NAM -> Chương II. Thời sơ sử - THỜI HỒNG BÀNG - Nước Xích Quỷ
 28/09/2014 20:35Thời Hồng Bàng - Nước Xích Quỷ


Xích Quỷ là quốc hiệu của Việt
Nam vào đầu thời Hồng Bàng. Xích nghĩa là đỏ, chỉ phương Nam. Theo Kinh Dịch, Phương Nam là nơi văn minh.

Theo một số sách cổ sử, con của vua Đế Minh là Kinh Dương Vương thống nhất các tộc người Việt cổ đại khoảng 2879 TCN, và lập một triều đại mới, tức là vương triều Hùng thứ nhất. Kinh Dương Vương cũng được coi là người khai sinh ra nước Việt Nam. Vua đặt tên nước là Xích Quỷ, bao gồm một vùng rộng lớn phía nam của Trung Quốc hiện nay đến vùng đồng bằng sông Hồng, sông Mã ở miền bắc Việt Nam.

Hùng triều thứ nhất: Kinh Dương Vương đóng đô ở Ngàn Hống nhưng sau đó dời về Nghĩa Lĩnh. Vương triều Hùng thứ nhất chỉ có 1 đời vua là Kinh Dương Vương và kết thúc khoảng 2794 TCN. Vương quốc Xích Quỷ thời kỳ này có thể nói đây là một liên bang lỏng lẻo giữa các nhóm tộc Việt cổ khác nhau.

Hùng triều thứ hai: khởi đầu với vua Lạc Long Quân và kết thúc khoảng 2525 TCN. Những người kế vị ông đều lấy niên hiệu này. Kinh đô vẫn ở Nghĩa Lĩnh.

Hùng triều thứ ba: Lân Lang làm vua khoảng 2524 TCN, lấy niên hiệu là Hùng Quốc Vương. Ông đổi tên nước là Văn Lang và dời đô về Phong Châu. Quốc hiệu Xích Quỷ chấm dứt.

Nhân vật lịch sử:

1. Kinh Dương Vương
 
 (Click vào đây để xem tiểu sử)

2. Lạc Long Quân
  (Click vào đây để xem tiểu sử)

3. Âu Cơ
  (Click vào đây để xem tiểu sử)

                                                                                                                                                [quay lại]


Tổng số thành viên: 17031
Thành viên mới nhất: Nguyễn Thị Thu Hiền
Đang trực tuyến: 10
Lượt truy cập: 1472020