Trang chủ -> LỊCH SỬ VIÊT NAM -> Mục lục Lịch sử Việt Nam
 20/05/2015 20:52

MỤC LỤC 

(Click vào tiêu để để xem nội dung) 


PHẦN III. THỜI KỲ ĐỘC LẬP

PHONG KIẾN TÁI THỐNG NHẤT (1778-1945)

Chương XII. NHÀ TÂY SƠN (1788 - 1802)

1. Nhà Tây Sơn (1788 - 1802)

2. Hành chính Việt Nam thời Tây Sơn

3. Kinh tế Đại Việt thời Tây Sơn

4. Thương mại Đại Việt thời Tây Sơn

5. Tiền tệ Đại Việt thời Tây Sơn

6. Nông nghiệp Đại Việt thời Tây Sơn

7. Thủ công nghiệp Đại Việt thời Tây Sơn

8. Ngoại giao Đại Việt thời Tây Sơn

9. Giáo dục khoa cử Đại Việt thời Tây Sơn

10. Chiến tranh Tây Sơn - chúa Trịnh - Chiến dịch Phú Xuân 1786

11. Chiến tranh Tây Sơn - chúa Trịnh - Chiến dịch Thăng Long 1786

12. Chiến tranh Tây Sơn - nhà Thanh (Trung Quốc) - Trận Hà Hồi (1789)

13. Chiến tranh Tây Sơn - nhà Thanh (Trung Quốc) - Trận Ngọc Hồi - Đống Đa (1789)

14. Chiến tranh Tây Sơn - Chúa Nguyễn (1771-1785)

15. Chiến tranh Tây Sơn - Xiêm-Nguyễn (1771 - 1785) - Trận Rạch Gầm-Xoài Mút (20/1/1785)

16. Chiến tranh Tây Sơn - Chúa Nguyễn (1787-1802)

17. Chiến tranh Tây Sơn - Chúa Nguyễn (1787-1802) - Cuộc bao vây thành Quy Nhơn (1800-1801)

18. Chiến tranh Tây Sơn - Chúa Nguyễn (1787-1802) - Trận Thị Nại (1801)

19. Chiến tranh Tây Sơn - Chúa Nguyễn (1787-1802) - Trận Trấn Ninh (1802) 

F Phụ lục: Các vị vua nhà Tây Sơn và tướng lĩnh

Chương XIII. NHÀ NGUYỄN (1802 - 1945)

1. Nhà Nguyễn (1802 - 1945)

2. Hành chính Việt Nam thời Nguyễn

3. Kinh tế Việt Nam thời Nguyễn

4. Giáo dục khoa cả thời Nguyễn

5. Nông nghiệp Việt Nam thời Nguyễn

6. Thủ công nghiệp Việt Nam thời Nguyễn

7. Ngoại giao Việt Nam thời Nguyễn

8. Quan chế nhà Nguyễn

9. Quân đội nhà Nguyễn

10. Phong trào nổi dậy ở Đá Vách (1802 - 1885?)

11. Trường Lũy Quảng Ngãi (1819)

12. Cuộc nổi dậy Phan Bá Vành (1821? - 1827)

13. Cuộc nổi dậy Lê Duy Lương (1832 - 1837 hoặc 1838) 

14. Chiến tranh Việt -Xiêm (1833-1834)

15. Cuộc nổi dậy của Lê Văn Khôi (7/1833 - 9/1835)

16. Cuộc khởi nghĩa của Nông Văn Vân (1833 – 1835)

17. Cuộc nổi dậy Ba Nhàn - Tiền Bột (1833 - 1843)

18. Các cuộc nổi dậy ở Hà Tiên (1840 - 1847)

19. Cuộc nổi dậy của Lâm Sâm (1841)

20. Cuộc nổi dậy ở Ba Xuyên (1841)

21. Cuộc nổi dậy ở Thất Sơn (1841)

22. Chiến tranh Việt - Xiêm (1841-1845)

23. Cuộc nổi dậy Cao Bá Quát (1854 – 1856)

24. Chiến tranh Pháp-Việt (1858 - 1884) 

25. Trận Đà Nẵng lần 1 (1858-1859)

26. Chiến dịch Nam Kỳ (1/8/1858 - 5/6/1862)

27. Trận Đà Nẵng lần 2 (1859-1860)

28. Trận thành Gia Định (17/2/1859)

29. Chỉ dụ chống Pháp năm 1860 của hoàng đế Tự Đức

30. Trận Đại đồn Chí Hòa (24 - 25/2/1861)

31. Cuộc nổi dậy Tạ Văn Phụng (1861 – 1865)

32. Trận Nhật Tảo (10/12/1861)

33. Hòa ước Nhâm Tuất (5/6/1862)

34. Phong trào Văn Thân (1864)

35. Cuộc nổi dậy Đoàn Hữu Trưng (16/9/1866)

36. Khởi nghĩa Bảy Thưa (1867 - 1873)

37. Trận đồn Kiên Giang (16 – 21/6/1868)

38. Trận Cầu Giấy (1873)

39. Trận thành Hà Nội 1873

40. Biến cố Bắc Kỳ (1873)

41. Trận thành Hà Nội 1882

42. Trận Sơn Tây (1883)

43. Trận Cửa Thuận An (1883)

44. Trận Nam Định (1883)

45. Trận Phủ Hoài (1883)

46. Hoà ước Quý Mùi (1883)

47. Trận Hưng Hóa (1884)

48. Trận Bắc Ninh (1884)

49. Hòa ước Giáp Thân (1884)

50. Trận kinh thành Huế (1885)

51. Trận Cửa Cạn (9/1886 - 10/1886) 

F Phụ lục: Các vị vua nhà Nguyễn (1802-1945) và tướng lĩnh
F Xem thêm: Cầu Thê Húc (1865)[trang 1]             [trang 2]                [trang 3]                 [............]             [trang 5]          


Tổng số thành viên: 17031
Thành viên mới nhất: Nguyễn Thị Thu Hiền
Đang trực tuyến: 10
Lượt truy cập: 1472020