Trang chủ -> LỊCH SỬ VIÊT NAM -> Phụ lục: Các vị vua họ Mai Hắc Đế (713 - 791) và các tướng lĩnh chống lại nhà Đường
 01/06/2015 23:00

Các vị vua họ Mai Hắc Đế (713 - 791)

và các tướng lĩnh chống lại nhà Đường 

Vua

Miếu hiệu

Thụy hiệu

Niên hiệu

Tên húy

Trị vì

1. Mai Hắc Đế

không có

Hắc Đế

không có

Mai Thúc Loan

713-723

2. Mai Thiếu Đế

không có

Thiếu Đế

không có

Mai Thúc Huy

723-723

3. Bạch Đầu Đế

không có

Bạch Đầu Đế

không có

Mai Kỳ Sơn

723-723

4. Phùng Hưng

không có

Bố Cái Đại vương

không có

Phùng Hưng

779-791

5. Phùng An

không có

không có

không có

Phùng An

791-791

 

                                                                                                                                                  [quay lại] 


Tổng số thành viên: 17031
Thành viên mới nhất: Nguyễn Thị Thu Hiền
Đang trực tuyến: 13
Lượt truy cập: 1472025