Trang chủ -> LỊCH SỬ VIÊT NAM -> Phụ lục: Các vị vua và các tướng lĩnh Nhà Tiền Lý (544-603)
 01/06/2015 23:02
 
 

Các vị vua nhà Tiền Lý (544-603)

Vua

Miếu hiệu

Thụy hiệu

Niên hiệu

Tên húy

Trị vì

1. Lý Nam Đế

không có

Nam Việt Hoàng đế

Thiên Đức (544-548)

Lý Bí
Lý Bôn

544-548

2. Triệu Việt Vương

không có

Nam Việt Quốc Vương Thánh Liệt Thần Vũ Khai Cơ Minh Đạo Hoàng đế

không có

Triệu Quang Phục

548-571

3. Đào Lang Vương

không có

Đào Lang Vương

không có

Lý Thiên Bảo

549-555

4. Hậu Lý Nam Đế

không có

Nam Việt Hoàng đế

không có

Lý Phật Tử

571-603


Tướng nhà tiền Lý
 

- LÝ PHỤC MAN (? - 547)

- PHẠM TU (476 - 545)

- TRIỆU VIỆT VƯƠNG (Triệu Quang Phục - ?-571)

     [quay lại]

 


Tổng số thành viên: 17031
Thành viên mới nhất: Nguyễn Thị Thu Hiền
Đang trực tuyến: 11
Lượt truy cập: 1472020