Trang chủ -> LỊCH SỬ VIÊT NAM -> Phụ lục: Các vị vua và các tướng lĩnh Nhà Triệu (207 TCN - 111 TCN)
 01/06/2015 23:10


Các vị vua Nhà Triệu (207 TCN - 111 TCN)

Vua

Miếu hiệu

Thụy hiệu

Niên hiệu

Tên húy

Trị vì

1. Triệu Vũ Đế

không có

Khai Thiên Thể Đạo Thánh Vũ Thần Triết Hoàng đế

không có

Triệu Đà

179TCN-137TCN

2. Triệu Văn Vương

không có

Văn Đế

không có

Triệu Hồ
Triệu Mạt

137TCN-125TCN

3. Triệu Minh Vương

không có

Minh Đế

không có

Triệu Anh Tề

125TCN-113TCN

4. Triệu Ai Vương

không có

Ai Đế

không có

Triệu Hưng

113TCN-112TCN

5. Thuật Dương Vương

không có

Thuật Dương Vương

không có

Triệu Kiến Đức

112TCN-111TCN
Tướng lĩnh nhà Triệu

LỮ GIA (?-111 TCN)

NGUYỄN DANH LANG (Lang Công; ? - ?)

     [quay lại]


Tổng số thành viên: 17031
Thành viên mới nhất: Nguyễn Thị Thu Hiền
Đang trực tuyến: 10
Lượt truy cập: 1472020