Trang chủ -> LỊCH SỬ VIÊT NAM -> Phụ lục: Vua An Dương Vương và các tướng lĩnh Nhà Thục (257 TCN - 207 TCN/208 TCN - 179 TCN)
 01/06/2015 23:24


 Vua An Dương Vương

(257 TCN - 207 TCN/208 TCN - 179 TCN)

Vua

Miếu hiệu

Thụy hiệu

Niên hiệu

Tên húy

Trị vì

An Dương Vương

không có

An Dương Vương

không có

Thục Phán

208TCN-179TCN

 

Tướng lĩnh vua An Dương Vương

CAO LỖ (? - 179 trước Công nguyên)

LÝ ÔNG TRỌNG (? - ?)

MỴ CHÂU (? - 208 tcn hoặc 179 tcn; con gái An Dương Vương)


     [quay lại]


Tổng số thành viên: 17031
Thành viên mới nhất: Nguyễn Thị Thu Hiền
Đang trực tuyến: 8
Lượt truy cập: 1472027