Họ và tên:  NGUYỄN TÝ
Sinh ngày: 10 tháng 04 năm 1960
Quê quán: Tam Kỳ, Quảng Nam
Hiện ở tại: Tam Kỳ, Quảng Nam
Nghề nghiệp: Giáo viên
Trình độ chuyên môn: 
1. Tốt nghiệp ĐHSP Qui Nhơn Khoa Sinh-KTNN - 1984
2. Cử nhân Tin học ĐH Quốc Gia Hà Nội - 1996

Mobil: 0935.295.483
Email: 
hocgioithpt@gmail.com - nguyenty.c3tvd@gmail.com

------------------------

 
 

Tổng số thành viên: 19366
Thành viên mới nhất: cao quoc dong
Đang trực tuyến: 15
Lượt truy cập: 2828345