Họ và tên:  NGUYỄN TÝ
Sinh ngày: 10 tháng 04 năm 1960
Quê quán: Tam Kỳ, Quảng Nam
Hiện ở tại: Tam Kỳ, Quảng Nam
Nghề nghiệp: Giáo viên
Trình độ chuyên môn: 
1. Tốt nghiệp ĐHSP Qui Nhơn Khoa Sinh-KTNN - 1984
2. Cử nhân Tin học ĐH Quốc Gia Hà Nội - 1996

Mobil: 0935.295.483
Email: 
hocgioithpt@gmail.com - nguyenty.c3tvd@gmail.com

------------------------

 
 

Tổng số thành viên: 19465
Thành viên mới nhất: HOÀNG CHÍ QUANG
Đang trực tuyến: 11
Lượt truy cập: 3017188